Dakservice Zuid-Holland

Logo Dakservice Zuid Holland

Plat dak
isoleren

plat dak isoleren door Dakservice Zuid-Holland

Er zijn drie manieren om een plat dak te isoleren. Het verschil ligt in de opbouw en wijze van isolatie. In dit artikel kan je meer lezen over deze verschillen en over de diverse isolatiemogelijkheden die Dakservice Zuid-Holland u kan bieden!

24/7 Spoedlijn

085-060 2305

Vraag gratis, een vrijblijvende, offerte aan

Warm plat dak

Van een warm plat dak spreek je wanneer het isolatiemateriaal bovenop de dakconstructie is aangebracht. Het grote voordeel van dit systeem is de beschermende werking die van het isolerende materiaal uitgaat. Het dak wordt langzaam mee opgewarmd met de ruimte eronder en is hierdoor minder onderhevig aan grote temperatuurschommelingen. Dakservice Zuid-Holland is ervaren met deze vorm van isoleren platte daken.

Hierdoor wordt de krimp- en uitzetspanning in de dakconstructie en de dakafdichting een stuk lager. Een ander voordeel van een warm plat dak is dat het, afhankelijk van het type isolatiemateriaal, beloopbaar blijft (in meer of mindere mate) Het warme dak is een van de meest toegepaste platte daken. Vraagt u vrijblijvend uw opties aan bij Dakservice Zuid-Holland. We isoleren wekelijks en bieden u een goede garantie!

Op de dakconstructie wordt eerst een damp remmende laag aangebracht. Deze zorgt ervoor dat vochtige lucht niet kan gaan condenseren in het isolatiemateriaal. Bovenop deze folie worden isolatieplaten aangebracht die weinig gevoelig zijn voor krimp en uitzetting. Bijvoorbeeld stijve platen van piepschuim, PIR, perliet of EPS.

De platen worden zoveel mogelijk op afschot bevestigd. Hierdoor blijft een goede afvoer van het regenwater gewaarborgd. Bovenop de platen komt uiteindelijk de dakbedekking te liggen die als waterkerende laag dient. De dakbedekking kan nog afgewerkt worden met grind of tegels. Afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal kan het nodig zijn om de dakrand op te hogen. Deze moet voorkomen dat regenwater bij zware regenbuien over het dak stroomt. Onze dakdekkers kunnen deze vorm van plat-dakisolatie goed voor u uitvoeren!

Koud plat dak

We spreken van een koud plat dak wanneer het isolatiemateriaal aan de onderzijde van het dakbeschot wordt toegepast. Het dak zelf wordt niet opgewarmd door de ondergelegen ruimte en staat bloot aan allerlei weersinvloeden zoals temperatuurschommelingen door hitte of vrieskou. De dakconstructie en de afdichtingslaag gaan hierdoor krimpen en uitzetten waardoor na verloop van tijd schade kan ontstaan.

Een koud plat dak moet om deze reden alleen al zoveel mogelijk vermeden worden. In sommige gevallen echter, waarbij er technische beperkingen zijn en isolatie volgens het ‘warme dak principe’ niet gerealiseerd worden, kan men kiezen voor deze optie. Hier geldt immers de redenering dat isoleren altijd nog beter is dan helemaal niet isoleren. Laat Dakservice Zuid-Holland u adviseren over de voor u beste vorm van dakisolatie!

Bij isolatie van een plat dak gebruikt Dakservice Zuid-Holland glas- of rotswol, die aangebracht wordt tussen de balken van het dakbeschot. Indien het gaat om een betonnen plafond wordt er meestal een houten constructie gemaakt (verlaagd plafond) waarin het isolatiemateriaal wordt aangebracht. Bij deze systemen is het belangrijk om voor een goede dampwering te zorgen omdat er zich anders condensatieproblemen kunnen gaan voordoen.

Koud plat dak isoleren: voordelen

Wanneer een warm dak constructie niet mogelijk is, is deze methode stukken beter dan het dak totaal niet te isoleren. Wij zullen dus primair altijd bekijken of warm dak isolatie mogelijk is op uw platte dak. Lukt dit niet zal Dakservice Zuid-Holland dus een andere optie met u bespreken. Neemt u vrijblijvend contact met ons op!

Omgekeerd plat dak

Een omgekeerd plat dak wordt meestal toegepast bij renovatiewerkzaamheden waarbij het de bedoeling is dat de bestaande dakbedekking blijft liggen. Hierbij komt het isolatiemateriaal bovenop de bestaande dakafdichting te liggen. De bestaande dakbedekking zorgt uiteindelijk voor de waterkering. De isolerende werking bij dit type isolatie is geringer dan bij het warme dak principe. Daar staat tegenover dat de kosten die ermee gemoeid gaan ook een stuk lager zijn. We kunnen dus op deze manier ook met uw portemonnee meedenken. Vraag Dakservice Zuid-Holland om een gedetailleerd advies!

Opbouw isolatie omgekeerd plat dak

De bestaande dakbedekking doet dienst al waterkerende laag. Hier bovenop komen vochtbestendige XPS (geëxtrudeerd polystyreen) platen te liggen. De platen worden afgedekt met een ballast materiaal zoals grind of tegels om ervoor te zorgen dat het isolatiemateriaal goed blijft liggen.

Als je van plan bent om een plat dak te isoleren vraagt u dan vrijblijvend een kosteloze inspectie aan bij Dakservice Zuid-Holland om te kijken wat er mogelijk is en hoe dit het beste gerealiseerd kan worden. Wij zijn u graag van dienst!

Bel ons nu